Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przygotuj się do lotu...

Krok po kroku


UWAGA!

Przygotuj się do podróży. Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej (check-in) otwierane są na co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu samolotu. W przypadku przewoźników Ryanair i Wizzair stanowiska check-in zamykane są na 40 minut przed planowanym odlotem, a linii lotniczych PLL LOT, Lufthansa i SAS na 30 minut przed planowanym odlotem samolotu.

Zamknięcie wyjść do samolotu (gate) następuje na 30 minut przed planowanym odlotem (Ryanair, Wizzair) lub na 15 minut przed planowanym odlotem (PLL LOT, Lufthansa i SAS).

Zalecamy przybycie na lotnisko Poznań-Ławica z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem (2h), ponieważ odprawa biletowo-bagażowa i kontrola bezpieczeństwa mogą być czasochłonne. Przybycie na lotnisko z opóźnieniem może skutkować niewpuszczeniem pasażera na pokład samolotu!

 CHECK-IN - odprawa biletowo-bagażowa

W przypadku odprawy na lotnisku, pasażer udaje się do stanowisk odprawy bagażowo-biletowej (check-in). Informacja o stanowiskach prowadzących odprawę na dany rejs widoczna jest na monitorach systemu informacyjnego, znajdujących się we wszystkich strefach terminalu, podawana jest także w formie komunikatów dźwiękowych. Odprawy rozpoczynają się od 2,5 do 1,5 godziny przed godziną odlotu, zależnie od reguł ustalanych przez poszczególnych przewoźników. W tym zakresie należy zapoznać się z warunkami podróży danej linii lotniczej, gdyż przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli odprawa nie zostanie dokonana w wymaganym terminie. Stanowiska check-in znajdują się w hali głównej (część ogólnodostępna terminalu) - obsłudze okazuje się potwierdzenie rezerwacji i dokument tożsamości (lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane) oraz nadaje bagaż (tzw. rejestrowany). Po oznakowaniu i kontroli bezpieczeństwa oraz celnej (jeżeli jest wymagana) - transportowany jest do luku bagażowego w samolocie. Pasażer otrzymuje też kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową, czyli boarding pass/card) z potwierdzeniem nadania bagażu. Karta ta upoważnia do wejścia na pokład samolotu, ponadto uprawnia do zakupów wolnocłowych w strefie odlotów.  

 Odprawa on-line

Samodzielna odprawa on-line oferowana jest przez większość linii lotniczych. Pasażer dokonuje jej przed przybyciem na lotnisko, zgodnie z warunkami przewoźnika. W tym zakresie linie lotnicze szczegółowo instruują pasażerów na swoich stronach internetowych. Niektóre z nich, na przykład niskokosztowy przewoźnik Ryanair, wymagają dokonania odprawy on-line i w tym wypadku odprawa na lotnisku jest płatna.

 Bagaż

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, na terenie portu lotniczego nie wolno pozostawiać bagażu bez nadzoru! Bagaż pozostawiony bez opieki jest usuwany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a jego właściciel - karany mandatem. Do bagażu pozostawionego bez nadzoru nie wolno się zbliżać i niezwłocznie zgłosić obsłudze lotniska.

Szczegółowe warunki przewozu bagażu określane są bezpośrednio przez przewoźnika. Przed dokonaniem rezerwacji, należy sprawdzić aktualne warunki danej linii lotniczej: dopuszczalny rozmiar oraz wagę sztuk bagażu podręcznego (kabinowego) oraz rejestrowanego.

Ważne! W hali głównej terminalu, przy punkcie Informacji Lotniskowej, można bezpłatnie skorzystać z wagi bagażowej. Jeżeli ciężar bagażu przekracza limity danego przewoźnika, pasażer jest zobligowany do uiszczenia opłaty za nadbagaż. Jej stawka określana jest przez przewoźników w ogólnych warunkach przewozu.

Ograniczenia dotyczące bagażu związane z bezpieczeństwem: bagaż rejestrowany i bagaż podręczny .
Bagaż nietypowy - przewoźnicy dopuszczają możliwość przewozu zwierząt, roślin, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, itp. Szczegółowe warunki danej linii lotniczej należy sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji.

Zabezpiecz swój bagaż przed podróżą.


Na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica istnieje możliwość profesjonalnego zabezpieczenia swojego bagażu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przypadkowym otwarciem/utratą zawartości w czasie podróży.

Stoisko Wrap Bag – Owijanie bagażu  zlokalizowane jest w pobliżu punktów nadawania bagażu, w Terminalu Check In (pomiędzy terminalem odlotów a przylotów). Dla wygody pasażerów, usługa foliowania dostępna jest 7 dni w tygodniu, w godzinach 400 - 2000, oraz w szczególnych przypadkach (np. nocne czartery) również poza standardowymi godzinami pracy. Foliować można praktycznie każdy rodzaj bagażu: torby, walizki, plecaki, wózki/foteliki dziecięce, sprzęt sportowy (np rowery, narty, deski surfingowe, kije golfowe).

Foliowanie odbywa się za pomocą specjalnej maszyny z systemem rozciągu, przy użyciu folii w 100% recyklowanej.

 Kontrola dostępu

Kontrola dostępu ma miejsce na początku strefy kolejkowania do hali odlotów, przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Pasażer zobowiązany jest do okazania karty wstępu do samolotu (karty pokładowej, czyli boarding pass/card), upoważniającej go do wstępu do hali odlotów.

 Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa przed wejściem do hali odlotów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu lotniczego. Przeprowadzają ją operatorzy kontroli bezpieczeństwa ze Straży Ochrony Lotniska. Za pomocą prześwietlarek sprawdzany jest bagaż podręczny, który należy umieścić na taśmie urządzenia rentgenowskiego. Do znajdujących się przed stanowiskami kontroli kuwet należy włożyć: okrycie wierzchnie, zawartość kieszeni, zegarek, pasek, telefon komórkowy, większe urządzenia elektroniczne, a następnie także umieścić na taśmie. Operatorzy kontroli bezpieczeństwa mogą także poprosić o zdjęcie obuwia, które również umieszcza się na taśmie. Płyny w pojemnikach o maksymalnej objętości 100ml/100g należy włożyć do zamykanej, przezroczystej torebki plastikowej o objętości do 1 litra. Plastikowe opakowania dostępne są w części ogólnodostępnej terminalu w salonach prasowych Relay. W czasie prześwietlania bagażu, pasażer przechodzi przez bramkę do wykrywania materiałów niebezpiecznych. Podczas kontroli należy wykonywać instrukcje operatora. Następnie, należy zabrać sprawdzone przedmioty (pod warunkiem dopuszczenia na pokład samolotu) oraz bagaż podręczny.

Lista przedmiotów zabronionych do transportu w bagażu kabinowym/rejestrowanym dostępna jest na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=999&Itemid=377#1

UWAGA! Decyzję o niedopuszczeniu przedmiotu na pokład samolotu podejmuje funkcjonariusz lub operator dokonujący kontroli bezpieczeństwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Każdy przedmiot, jak również zachowanie pasażera, które wzbudzą podejrzenie kontrolera, mogą skutkować odmową przyjęcia danego przedmiotu na pokład samolotu.

 Kontrola dokumentów

W trakcie podróży samolotem pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który należy okazać podczas odprawy biletowo-bagażowej, kontroli granicznej dokumentów (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen. Do Układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia) oraz przed wejściem na pokład samolotu.

Dowód osobisty
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania
w ruchu krajowym, w ramach obszaru Schengen, a także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Paszport
Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym, a także w ramach i poza obszarem Schengen. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.

Dokumenty dla dziecka
Powyższe zasady stosowane są również w przypadku podróży samolotem dziecka, które powinno posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Wizy
Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z informacjami na temat ewentualnych wymogów wizowych kraju, do którego się udajemy. Listę państw oraz obowiązujące warunki wizowe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy

UWAGA! Dokumenty, takie jak prawo jazdy, akt urodzenia,  legitymacja nie uprawniają do wejścia na pokład samolotu. Warto pamiętać, aby kontroli dokumentów dokonać odpowiednio wcześnie, a najpóźniej 30 minut przed planowanym odlotem.

 Odprawa celna

Przed wyjazdem każdy podróżny powinien zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w danym kraju. Szczegółowe opisy umieszczone są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Punkt Deklaracji Celnej znajduje się w hali głównej terminalu pasażerskiego. Podróżni mogą tam zgłaszać funkcjonariuszowi Urzędu Celnego wywożone towary, od których przysługuje zwrot podatku VAT oraz przedmioty podlegające ocleniu lub obowiązkowi zgłoszenia. Więcej informacji: Służba Celna

 W hali odlotów

Po kontroli bezpieczeństwa, ewentualnie dokumentów, pasażerowie przebywają w strefie odlotów, gdzie oczekują na informację o wejściu na pokład samolotu, czyli boarding'u. Podawana jest ona w formie komunikatów dźwiękowych oraz wyświetlana na licznych monitorach. W tym czasie warto skorzystać z atrakcyjnej oferty handlowej oraz gastronomicznej. Podróżnym ceniącym większy komfort i spokój, polecamy usługi Saloniku Biznes Klasy .

 Wejście na pokład samolotu - boarding

Odpowiednie wyjście (gate) widnieje na karcie wstępu do samolotu (karcie pokładowej - boarding pass/card), podawane jest w komunikatach dźwiękowych oraz wyświetlane na monitorach. Boarding rozpoczyna się, kiedy samolot jest gotowy do przyjęcia pasażerów na pokład. Przed wyjściem, pasażerowie okazują personelowi naziemnemu swoją kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową - boarding pass/card) oraz dokument tożsamości. Na pokład samolotu podróżni przewiezieni zostają autobusem lotniskowym lub przechodzą pieszo, jeśli samolot parkuje odpowiednio blisko terminalu.  

 Po przylocie

Do hali przylotów pasażerowie zostają dowiezieni autobusem lotniskowym lub przechodzą pieszo. Przylatując z krajów objętych układem Schengen, nie podlega się kontroli dokumentów. Przylatując z krajów spoza Układu, pasażerowie poddawani są kontroli dokumentów w hali przylotów Non-Schengen.
Odbiór bagażu rejestrowanego: w hali odbioru bagażu na ekranach wyświetlane są informacje, na którym pasie transmisyjnym pojawią się bagaże z danego rejsu. Po odebraniu bagażu, należy się udać do wyjścia oznaczonego: "NIC DO OCLENIA", jeżeli pasażer nie wwozi towarów przewyższających ulgi celne dla podróżnych. W przeciwnym razie, należy zgłosić się do punktu "TOWARY DO OCLENIA".
Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz z zagranicy wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych przekraczających łącznie równowartość 10 000 euro. Przywóz środków odurzających, przedmiotów zakazanych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt
i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - jest zabroniony, a naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karną-skarbową.
Powyższe informacje mają charakter ogólny. Przepisy prawa zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.


Więcej szczegółowych informacji - Służba Celna

W przypadku stwierdzenia braku dostarczenia bagażu rejestrowanego należy zgłosić się do Biura Bagażu Zagubionego (Lost&Found), prowadzonego przez agenta handlingowego, działającego w imieniu linii lotniczych.

WELCOME Airport Services
telefon: +48 697015801
email: lostandfound.poz@welcome-as.pl

Biuro Bagażu Zagubionego prowadzone przez WELCOME Airport Services znajduje się w hali przylotów, w części ogólnodostępnej.

 

 Prawa pasażera

W zależności od okoliczności - odwołanie lub opóźnienie lotu, odmowa przyjęcia na pokład lub zmiana klasy na niższą, pasażerom przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw. Poniżej opisane minimalne prawa pasażerów dotyczą jedynie pasażerów podróżujących w granicach Unii Europejskiej oraz pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Unii do krajów trzecich, bądź przylatujących na lotnisko znajdujące się na terytorium Unii z kraju trzeciego przewoźnikiem wspólnotowym.

Odwołanie lotu

1. Prawo do informacji o prawach pasażera
W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki.

2. Prawo do opieki
W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
· wyżywienie i napoje
· dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile
· zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania

Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

3. Prawo do odszkodowania
W przypadku odwołania lotu przewoźnik obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w następujących wysokościach:
· 250 € dla lotów o długości do 1.500 km
· 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
· 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km
· 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50% w przypadku, gdy czas przylotu alternatywnego lotu w stosunku do planowanego nie przekracza:
· dwóch godzin w przypadku lotów o długości 1.500 km
· trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
· trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km
· czterech godzin w przypadku lotów innych niż międzywspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku gdy:
· pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu;
· pasażerowie zostali poinformowani odwołaniu lotu w okresie od 2 tygodni do 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 2 godziny przed planowanym a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 4 godziny po planowanym;
· pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym czasem odlotu i równocześnie zaoferowano im zmianę planu podróży umożliwiającą im wylot nie wcześniej niż 1 godzinę przed planowanym a przylot do ich miejsca docelowego nie później niż 2 godziny po planowanym;
· odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

4. Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu
W przypadku odwołania lotu pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany:
· zwrócić w formie pieniężnej pasażerowi pełen koszt biletu, w terminie 7 dni, po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.
Za pisemną zgodą pasażera zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

5. Prawo do zmiany planu podróży
W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerowi zmianę planu podróży w taki sposób, aby na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:
· w najwcześniejszym możliwym terminie
lub
· w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla pasażera jak i przewoźnika.
Prawo zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

Opóźnienie lotu

1. Prawo do informacji o prawach pasażera
W przypadku opóźnienia lotu przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki.

2. Prawo do opieki
W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
· wyżywienie i napoje
· dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile
· zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania

Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.
Prawo do opieki nie przysługuje w przypadku, gdy opóźnienie trwa mniej niż:
· 2 godziny w przypadku lotów do 1.500 km
· 3 godziny w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych długości powyżej 1.500 km
· 3 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km
· 4 godziny w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości ponad 3.500 km

3. Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu
W przypadku opóźnienia lotu o 5 lub więcej godzin pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany:
· zwrócić w formie pieniężnej pasażerowi pełen koszt biletu, w terminie 7 dni, po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.
Za pisemną zgodą pasażera zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Odmowa przyjęcia na pokład

1. Prawo do informacji o prawach pasażera
W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest obowiązany wręczyć każdemu pasażerowi pisemną informację o przepisach dotyczących minimalnych praw pasażerów w tym prawa do odszkodowania i opieki.

2. Prawo do opieki
W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
· wyżywienie i napoje
· dwie rozmowy telefoniczne, faksy, dalekopisy lub e-maile
· zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania
Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lub alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

3. Prawo do odszkodowania
W przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew woli pasażera przewoźnik obowiązany jest do wypłaty odszkodowania w następujących wysokościach:
· 250 € dla lotów o długości do 1.500 km
· 400 € dla lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
· 400 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości od 1.500 km do 3.500 km
· 600 € dla lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Kwota odszkodowania może być zmniejszona o 50% w przypadku, gdy czas przylotu alternatywnego lotu w stosunku do planowanego nie przekracza:
· dwóch godzin w przypadku lotów o długości 1.500 km
· trzech godzin w przypadku lotów wewnątrzwspólnotowych o długości powyżej 1.500 km
· trzech godzin w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km
· czterech godzin w przypadku lotów innych niż międzywspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Prawo do odszkodowania nie przysługuje w przypadku gdy:
· odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest racjonalnie uzasadniona w szczególności przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi;
Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

4. Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu
W przypadku odmowy przyjęcia na pokład pasażer ma prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany:
· zwrócić w formie pieniężnej pasażerowi pełen koszt biletu, w terminie 7 dni, po cenie za jaką został kupiony, za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z pierwotnym planem podróży pasażera oraz zapewnić pasażerowi, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.
Za pisemną zgodą pasażera zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

5. Prawo do zmiany planu podróży
W przypadku odmowy przyjęcia pasażera na pokład, przewoźnik jest zobowiązany zapewnić pasażerowi zmianę planu podróży w taki sposób, aby na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:
· w najwcześniejszym możliwym terminie
lub
· w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla pasażera jak i przewoźnika.
Prawo zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

Zmiana klasy na niższą

1. Prawo do zwrotu części kosztów biletu za zmianę klasy podróży

W przypadku, gdy przewoźnik umieści pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, jest obowiązany, w terminie 7 dni dokonać zwrotu:
· 30% ceny biletu w przypadku lotów do 1.500 km
· 50% ceny biletu w przypadku lotów międzywspólnotowych o długości ponad 1.500 km
· 50% ceny biletu w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości pomiędzy 1.500 km a 3.500 km
· 75% ceny biletu w przypadku lotów innych niż międzywspólnotowe o długości powyżej 3.500 km

Przewoźnik nie może pobierać od pasażera żadnych opłat za to, iż umieścił go w klasie wyższej niż wskazana w bilecie.
Dodatkowe prawa obowiązujące we wszystkich przypadkach:
Prawo do informacji o tożsamości przewoźnika - dostawcy usług lotniczych (w tym przewoźnik lotniczy, organizator wycieczek oraz sprzedawca biletu) mają obowiązek poinformować pasażerów o tożsamości przewoźnika lub przewoźników lotniczych wykonujących przewóz, niezależnie od sposobu dokonania rezerwacji. Informacja ta ma umożliwić pasażerom sprawdzenie m.in. czy dany przewoźnik nie znajduje się na wspólnotowym wykazie przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania lotów w ramach Wspólnoty, publikowanym m.in. na stronach internetowych przewoźników, portów lotniczych oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W przypadku, gdy lot obsługuje przewoźnik wpisany na listę, o której mowa, powyżej, co doprowadziło do odwołania danego lotu lub doprowadziłoby do takiego odwołania lotu, gdyby dany lot odbywał się w granicach Wspólnoty Europejskiej, pasażerowi przysługuje prawo do zmiany planu podróży lub prawo do zwrotu pełnej ceny biletu, pod warunkiem, że pasażer wybrał rezygnację z lotu w przypadku gdy lot ten nie został odwołany.

Pliki do pobrania
REKLAMA
REKLAMA