Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przygotuj się do lotu...

Krok po kroku


UWAGA!

Przygotuj się do podróży. Stanowiska odprawy biletowo-bagażowej (check-in) otwierane są na co najmniej 2 godziny przed planowaną godziną odlotu samolotu. W przypadku przewoźników Ryanair i Wizzair stanowiska check-in zamykane są na 40 minut przed planowanym odlotem, a linii lotniczych PLL LOT, Lufthansa i SAS na 30 minut przed planowanym odlotem samolotu.

Zamknięcie wyjść do samolotu (gate) następuje na 30 minut przed planowanym odlotem (Ryanair, Wizzair) lub na 15 minut przed planowanym odlotem (PLL LOT, Lufthansa i SAS).

Zalecamy przybycie na poznańskie lotnisko z co najmniej dwugodzinnym (2h) wyprzedzeniem i niezwłoczne podejście do stanowisk odprawy biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa. Przypominamy, że te procedury mogą być czasochłonne. Przybycie na lotnisko z opóźnieniem może skutkować niewpuszczeniem pasażera na pokład samolotu!

 

 CHECK-IN: ODPRAWA BILETOWO-BAGAŻOWA

W przypadku odprawy na lotnisku, pasażer udaje się do stanowisk odprawy bagażowo-biletowej (check-in). Informacja o stanowiskach prowadzących odprawę na dany rejs widoczna jest na monitorach systemu informacyjnego, znajdujących się we wszystkich strefach terminalu, podawana jest także w formie komunikatów dźwiękowych. Odprawy rozpoczynają się od 2,5 do 1,5 godziny przed godziną odlotu, zależnie od reguł ustalanych przez poszczególnych przewoźników. W tym zakresie należy zapoznać się z warunkami podróży danej linii lotniczej, gdyż przewoźnik zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji, jeśli odprawa nie zostanie dokonana w wymaganym terminie. Stanowiska check-in znajdują się w hali głównej (część ogólnodostępna terminalu) - obsłudze okazuje się potwierdzenie rezerwacji i dokument tożsamości (lub inne dokumenty, jeżeli są wymagane) oraz nadaje bagaż (tzw. rejestrowany). Po oznakowaniu i kontroli bezpieczeństwa oraz celnej (jeżeli jest wymagana) - transportowany jest do luku bagażowego w samolocie. Pasażer otrzymuje też kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową, czyli boarding pass/card) z potwierdzeniem nadania bagażu. Karta ta upoważnia do wejścia na pokład samolotu, ponadto uprawnia do zakupów wolnocłowych w strefie odlotów.  

 ODPRAWA ON-LINE

Samodzielna odprawa on-line oferowana jest przez większość linii lotniczych. Pasażer dokonuje jej przed przybyciem na lotnisko, zgodnie z warunkami przewoźnika. W tym zakresie linie lotnicze szczegółowo instruują pasażerów na swoich stronach internetowych. Niektóre z nich, na przykład niskokosztowy przewoźnik Ryanair, wymagają dokonania odprawy on-line i w tym wypadku odprawa na lotnisku jest płatna.

 BAGAŻ

UWAGA! Ze względów bezpieczeństwa, na terenie portu lotniczego nie wolno pozostawiać bagażu bez nadzoru! Bagaż pozostawiony bez opieki jest usuwany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, a jego właściciel - karany mandatem. Do bagażu pozostawionego bez nadzoru nie wolno się zbliżać i niezwłocznie zgłosić obsłudze lotniska.

Szczegółowe warunki przewozu bagażu określane są bezpośrednio przez przewoźnika. Przed dokonaniem rezerwacji, należy sprawdzić aktualne warunki danej linii lotniczej: dopuszczalny rozmiar oraz wagę sztuk bagażu podręcznego (kabinowego) oraz rejestrowanego.

Ważne! W hali głównej terminalu, przy punkcie Informacji Lotniskowej, można bezpłatnie skorzystać z wagi bagażowej. Jeżeli ciężar bagażu przekracza limity danego przewoźnika, pasażer jest zobligowany do uiszczenia opłaty za nadbagaż. Jej stawka określana jest przez przewoźników w ogólnych warunkach przewozu.

Ograniczenia dotyczące bagażu związane z bezpieczeństwem: bagaż rejestrowany i bagaż podręczny .
Bagaż nietypowy - przewoźnicy dopuszczają możliwość przewozu zwierząt, roślin, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, itp. Szczegółowe warunki danej linii lotniczej należy sprawdzić przed dokonaniem rezerwacji.

Zabezpiecz swój bagaż przed podróżą.


Na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica istnieje możliwość profesjonalnego zabezpieczenia swojego bagażu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przypadkowym otwarciem/utratą zawartości w czasie podróży.

Stoisko Wrap Bag – Owijanie bagażu  zlokalizowane jest w pobliżu punktów nadawania bagażu, w Terminalu Check In (pomiędzy terminalem odlotów a przylotów). Dla wygody pasażerów, usługa foliowania dostępna jest 7 dni w tygodniu, w godzinach 400 - 2000, oraz w szczególnych przypadkach (np. nocne czartery) również poza standardowymi godzinami pracy. Foliować można praktycznie każdy rodzaj bagażu: torby, walizki, plecaki, wózki/foteliki dziecięce, sprzęt sportowy (np rowery, narty, deski surfingowe, kije golfowe).

Foliowanie odbywa się za pomocą specjalnej maszyny z systemem rozciągu, przy użyciu folii w 100% recyklowanej.

 KONTROLA DOSTĘPU

Kontrola dostępu ma miejsce na początku strefy kolejkowania do hali odlotów, przed stanowiskami kontroli bezpieczeństwa. Pasażer zobowiązany jest do okazania karty wstępu do samolotu (karty pokładowej, czyli boarding pass/card), upoważniającej go do wstępu do hali odlotów.

 KONTROLA BEZPIECZEŃSTWA

Kontrola bezpieczeństwa przed wejściem do hali odlotów ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu lotniczego. Przeprowadzają ją operatorzy kontroli bezpieczeństwa ze Straży Ochrony Lotniska. Za pomocą prześwietlarek sprawdzany jest bagaż podręczny, który należy umieścić na taśmie urządzenia rentgenowskiego. Do znajdujących się przed stanowiskami kontroli kuwet należy włożyć: okrycie wierzchnie, zawartość kieszeni, zegarek, pasek, telefon komórkowy, większe urządzenia elektroniczne, a następnie także umieścić na taśmie. Operatorzy kontroli bezpieczeństwa mogą także poprosić o zdjęcie obuwia, które również umieszcza się na taśmie. Płyny w pojemnikach o maksymalnej objętości 100ml/100g należy włożyć do zamykanej, przezroczystej torebki plastikowej o objętości do 1 litra. Plastikowe opakowania dostępne są w części ogólnodostępnej terminalu w salonach prasowych Relay. W czasie prześwietlania bagażu, pasażer przechodzi przez bramkę do wykrywania materiałów niebezpiecznych. Podczas kontroli należy wykonywać instrukcje operatora. Następnie, należy zabrać sprawdzone przedmioty (pod warunkiem dopuszczenia na pokład samolotu) oraz bagaż podręczny.

Lista przedmiotów zabronionych do transportu w bagażu kabinowym/rejestrowanym dostępna jest na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego:
http://www.ulc.gov.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=999&Itemid=377#1

UWAGA! Decyzję o niedopuszczeniu przedmiotu na pokład samolotu podejmuje funkcjonariusz lub operator dokonujący kontroli bezpieczeństwa, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych. Każdy przedmiot, jak również zachowanie pasażera, które wzbudzą podejrzenie kontrolera, mogą skutkować odmową przyjęcia danego przedmiotu na pokład samolotu.

 KONTROLA DOKUMENTÓW

W trakcie podróży samolotem pasażer zobowiązany jest do posiadania dokumentu tożsamości, który należy okazać podczas odprawy biletowo-bagażowej, kontroli granicznej dokumentów (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen. Do Układu z Schengen należą: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Norwegia i Islandia) oraz przed wejściem na pokład samolotu.

Dowód osobisty
Dowód osobisty jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania
w ruchu krajowym, w ramach obszaru Schengen, a także do państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, których obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, uznających ten dokument za wystarczający do przekraczania ich granicy.

Paszport
Paszport jest dokumentem potwierdzającym tożsamość posiadacza oraz uprawniającym do podróżowania w ruchu krajowym, a także w ramach i poza obszarem Schengen. Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.

Dokumenty dla dziecka
Powyższe zasady stosowane są również w przypadku podróży samolotem dziecka, które powinno posiadać ważny dowód osobisty lub paszport.

Wizy
Przed rozpoczęciem podróży należy zapoznać się z informacjami na temat ewentualnych wymogów wizowych kraju, do którego się udajemy. Listę państw oraz obowiązujące warunki wizowe można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/wizy

UWAGA! Dokumenty, takie jak prawo jazdy, akt urodzenia,  legitymacja nie uprawniają do wejścia na pokład samolotu. Warto pamiętać, aby kontroli dokumentów dokonać odpowiednio wcześnie, a najpóźniej 30 minut przed planowanym odlotem.

 ODPRAWA CELNA

Przed wyjazdem każdy podróżny powinien zapoznać się z przepisami celnymi obowiązującymi w danym kraju. Szczegółowe opisy umieszczone są na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Punkt Deklaracji Celnej znajduje się w hali głównej terminalu pasażerskiego. Podróżni mogą tam zgłaszać funkcjonariuszowi Urzędu Celnego wywożone towary, od których przysługuje zwrot podatku VAT oraz przedmioty podlegające ocleniu lub obowiązkowi zgłoszenia. Więcej informacji: Służba Celna

 W HALI ODLOTÓW

Po kontroli bezpieczeństwa, ewentualnie dokumentów, pasażerowie przebywają w strefie odlotów, gdzie oczekują na informację o wejściu na pokład samolotu, czyli boarding'u. Podawana jest ona w formie komunikatów dźwiękowych oraz wyświetlana na licznych monitorach. W tym czasie warto skorzystać z atrakcyjnej oferty handlowej oraz gastronomicznej. Podróżnym ceniącym większy komfort i spokój, polecamy usługi Saloniku Biznes Klasy .

 WEJŚCIE NA POKŁAD SAMOLOTU: BOARDING

Odpowiednie wyjście (gate) widnieje na karcie wstępu do samolotu (karcie pokładowej - boarding pass/card), podawane jest w komunikatach dźwiękowych oraz wyświetlane na monitorach. Boarding rozpoczyna się, kiedy samolot jest gotowy do przyjęcia pasażerów na pokład. Przed wyjściem, pasażerowie okazują personelowi naziemnemu swoją kartę wstępu do samolotu (kartę pokładową - boarding pass/card) oraz dokument tożsamości. Na pokład samolotu podróżni przewiezieni zostają autobusem lotniskowym lub przechodzą pieszo, jeśli samolot parkuje odpowiednio blisko terminalu.  

 PO PRZYLOCIE

Do hali przylotów pasażerowie zostają dowiezieni autobusem lotniskowym lub przechodzą pieszo. Przylatując z krajów objętych układem Schengen, nie podlega się kontroli dokumentów. Przylatując z krajów spoza Układu, pasażerowie poddawani są kontroli dokumentów w hali przylotów Non-Schengen.
Odbiór bagażu rejestrowanego: w hali odbioru bagażu na ekranach wyświetlane są informacje, na którym pasie transmisyjnym pojawią się bagaże z danego rejsu. Po odebraniu bagażu, należy się udać do wyjścia oznaczonego: "NIC DO OCLENIA", jeżeli pasażer nie wwozi towarów przewyższających ulgi celne dla podróżnych. W przeciwnym razie, należy zgłosić się do punktu "TOWARY DO OCLENIA".
Pisemnemu zgłoszeniu podlega przywóz z zagranicy wartości dewizowych oraz krajowych środków płatniczych przekraczających łącznie równowartość 10 000 euro. Przywóz środków odurzających, przedmiotów zakazanych, szkodliwych dla ludzi, zwierząt
i roślin oraz zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu - jest zabroniony, a naruszenie przepisów celnych lub dewizowych pociąga za sobą odpowiedzialność karną-skarbową.
Powyższe informacje mają charakter ogólny. Przepisy prawa zawarte są w aktach normatywnych opublikowanych w Dziennikach Ustaw i Monitorach Polskich.


Więcej szczegółowych informacji - Służba Celna

W przypadku stwierdzenia braku dostarczenia bagażu rejestrowanego należy zgłosić się do Biura Bagażu Zagubionego (Lost&Found), prowadzonego przez agenta handlingowego, działającego w imieniu linii lotniczych.

WELCOME Airport Services
telefon: +48 697015801
email: lostandfound.poz@welcome-as.pl

Biuro Bagażu Zagubionego prowadzone przez WELCOME Airport Services znajduje się w hali przylotów, w części ogólnodostępnej.

 

 PRAWA PASAŻERA

W zależności od okoliczności - odwołanie lub opóźnienie lotu, odmowa przyjęcia na pokład lub zmiana klasy na niższą, pasażerom przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw. Poniżej opisane minimalne prawa pasażerów dotyczą jedynie pasażerów podróżujących w granicach Unii Europejskiej oraz pasażerów odlatujących z lotniska znajdującego się na terytorium Unii do krajów trzecich, bądź przylatujących na lotnisko znajdujące się na terytorium Unii z kraju trzeciego przewoźnikiem wspólnotowym.

Opóźniony lot

Prawo do opieki

W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
 • posiłki i napoje
 • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na opóźniony lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.
W przypadku dużych opóźnień pomoc będzie oferowana po upływie:
 • co najmniej 2 godzin – w przypadku lotów o długości 1500 km
 • co najmniej 3 godzin – w przypadku dłuższych lotów wewnątrzwspólnotowych albo innych lotów na dystansie 1500 – 3500 km
 • co najmniej 4 godzin – w przypadku lotów innych niż wewnątrzwspólnotowe o długości większej niż 3500 km

Prawo do odszkodowania

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 3 godziny, przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.

Prawo do odszkodowania z tytułu opóźnionego lotu nie przysługuje gdy opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).

Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu

W przypadku opóźnienia lotu o co najmniej 5 godzin masz prawo zrezygnować z podróży za zwrotem kosztów biletu oraz lotu powrotnego do pierwszego miejsca odlotu.

Odwołany lot

Prawo do opieki

W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić pasażerom:
 • posiłki i napoje
 • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

Prawo do odszkodowania

W przypadku odwołania lotu przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania. Prawo do odszkodowania nie przysługuje, gdy:
 • zostałeś poinformowany o odwołaniu lotu co najmniej 2 tygodnie przed planowanym czasem odlotu bądź przewoźnik lotniczy poinformował o odwołaniu lotu w terminie krótszym niż 14 dni i zaproponował Ci alternatywne połączenie na zasadach określonych właściwymi przepisami,
 • odwołanie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków (przez nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć m.in. destabilizację polityczną, warunki meteorologiczne uniemożliwiające dany lot, zagrożenie bezpieczeństwa, nieoczekiwane wady mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo, strajki mające wpływ na działalność przewoźnika).
Wypłata odszkodowania winna nastąpić w formie pieniężnej. Za pisemną zgodą pasażera może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu

W przypadku odwołania lotu masz prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić Ci w formie pieniężnej pełen koszt biletu w terminie 7 dni po cenie za jaką go kupiłeś , za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z Twoim pierwotnym planem podróży oraz zapewnić Ci, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.

Za Twoją pisemną zgodą zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zmiany planu podróży

W przypadku odwołania lotu przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci zmianę planu podróży w taki sposób, abyś na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:
 • w najwcześniejszym możliwym terminie
 • lub
 • w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla Ciebie jak i przewoźnika.
Prawo do zmiany planu podróży nie przysługuje pasażerowi, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.


Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład z powodu tzw. overbookingu, powinien najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z lotu.

Prawo do opieki

W ramach opieki przewoźnik powinien bezpłatnie zapewnić:
 • posiłki i napoje
 • dwie rozmowy telefoniczne, faksy lub e-maile
 • zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania Pomoc udzielana jest w zależności od czasu oczekiwania na alternatywny lot, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy.

Prawo do odszkodowania

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład wbrew Twojej woli przewoźnik zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania.
Prawo do odszkodowania nie przysługuje, gdy odmowa przyjęcia pasażera na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami natury zdrowotnej, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi.
Odszkodowanie powinno być wypłacone w formie pieniężnej. Za Twoją pisemną zgodą może być zrealizowane w formie vouchera lub usług.

Prawo do zwrotu pełnej ceny biletu i bezpłatnego powrotu

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład masz prawo odstąpić od umowy. W tym przypadku przewoźnik jest zobowiązany zwrócić Ci w formie pieniężnej pełen koszt biletu w terminie 7 dni po cenie za jaką go kupiłeś , za część lub części nie odbytej podróży oraz za część lub części już odbyta, jeżeli lot nie służy już dłużej jakiemukolwiek celowi związanemu z Twoim pierwotnym planem podróży oraz zapewnić Ci, gdy jest to odpowiednie, w najwcześniejszym możliwym terminie lot powrotny do pierwotnego miejsca wylotu.

Za Twoją pisemną zgodą zwrot pełnego kosztu biletu może nastąpić w formie vouchera lub usług.

Prawo do zmiany planu podróży

W przypadku odmowy przyjęcia na pokład przewoźnik jest zobowiązany zapewnić Ci zmianę planu podróży w taki sposób, abyś na porównywalnych warunkach mógł dotrzeć do miejsca docelowego:
 • w najwcześniejszym możliwym terminie
 • lub
 • w terminie późniejszym dogodnym zarówno dla Ciebie jak i przewoźnika.

Prawo do zmiany planu podróży nie przysługuje Ci, który skorzystał z prawa do zwrotu pełnego kosztu biletu.

Zagubiony/uszkodzony bagaż

Przewoźnik lotniczy ponosi odpowiedzialność za bagaż od chwili przekazania go linii lotniczej do momentu odbioru z taśmy bagażowej. Górna granica odpowiedzialności przewoźnika wynosi 1131 SDR (ok. 6 000 PLN). W przypadku niedostarczenia bagażu możesz domagać się zwrotu kosztów za utracone rzeczy oraz przedmioty pierwszej potrzeby, jakie kupiłeś w czasie oczekiwania na bagaż. Warto zbierać rachunki i paragony, bowiem to Pasażer powinien udowodnić i wycenić szkodę. W przypadku uszkodzenia bagażu możesz domagać się zwrotu kosztów za rzeczy, które uległy zniszczeniu (np. walizki) Linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie rzeczy znajdujące się w bagażu. W regulaminie przewoźnika znajdują się wyłącznie informacje dotyczące cennych przedmiotów, które należy przewozić w bagażu podręcznym lub ubezpieczyć. Transport bagaży o nietypowych rozmiarach (np. sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne) odbywa się na określonych przez linię lotniczą warunkach

Procedura reklamacyjna

Zgłoszenie szkody na lotnisku

Zagubienie lub uszkodzenie bagażu należy niezwłocznie zgłosić na lotnisku w biurze reklamacji bagażowych, wypełniając raport niezgodności tzw. PIR (Property Irregularity Report ). Należy go dołączyć do reklamacji (UWAGA! PIR to nie reklamacja).

Pisemna reklamacja do linii lotniczej

Przepisy nie precyzują czasu na reklamację zaginionego bagażu, natomiast w przypadku zniszczenia walizki pasażer ma 7 dni na wysłanie reklamacji, a w razie opóźnienia bagażu – 21 dni. Linia lotnicza jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Dochodzenie roszczeń

Jeżeli linia lotnicza zarejestrowana w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii odmówi wypłaty odszkodowania, bądź nie odpowie na reklamację w ciągu 30 dni od jej wysłania, skargę można złożyć do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Dane kontaktowe

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

tel. 22 55 60 600
e-mail: PL@ec.europa.eu
www: konsument.gov.pl
Pliki do pobrania
REKLAMA
REKLAMA