Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Szkolenia z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego

Harmonogram Szkoleń 

Pierwsze półrocze 2018:

 • 11 i 25 styczeń
 • 07 i 28 luty (odwołane)
 • 15 i 29 marzec
 • 12 i 25 kwiecień
 • 10 i 29 maj
 • 14 i 26 czerwiec
 • 12 lipiec
 • 22 sierpień
 • 4 i 14 wrzesień
 • 4 i 26 październik
 • 8 i 22 listopad
 • 6 i 18 grudzień

UWAGA! Powyższe terminy szkoleń mogą ulec zmianie.

 

Programy Szkolenia Portu Lotniczego Poznań-Ławica sp. z o.o.

zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 185/2010 z dnia 4 marca 2010r.

Uprzejmie informujemy, iż w lipcu 2013r. Urząd Lotnictwa Cywilnego pismem nr ULC-LOB-3/8250-0031/02/13 z dnia 17.07.2013r. oraz pismem nr LUC-LOB-3/8250-0031/03/13z dnia 25.07.2013r. zatwierdził nw. programy szkolenia na podstawie pkt 11.2.1.3 załącznika do rozporządzenia Komisji (UE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010r. ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego:

 1. 11.2.2. Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt. 11.2.3.1, 11.2.3.4 i 11.2.3.5.
 2. 11.2.2. Szkolenie podstawowe osób wykonujących zadania wymienione w pkt. 11.2.4, 11.2.5 i 11.5.
 3. 11.2.3.4. Specjalistyczne szkolenie osób wykonujących badania pojazdów.
 4. 11.2.3.5. Specjalistyczne szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu w porcie lotniczym oraz nadzór i patrole.
 5. 11.2.3.6. Szkolenie osób przeszukujących statki powietrzne pod kątem ochrony.
 6. 11.2.3.7. Szkolenie osób zajmujących się ochroną statków powietrznych
 7. 11.2.3.8. Szkolenie osób realizujących procedurę łączenia bagażu rejestrowanego z pasażerem.
 8. 11.2.3.9. Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony ładunku i poczty inne niż kontrola bezpieczeństwa lub mających dostęp do identyfikowalnego ładunku lotniczego, albo identyfikowalnej poczty lotniczej.
 9. 11.2.3.10. Szkolenie osób stosujących środki kontroli w zakresie ochrony poczty i materiałów przewoźnika lotniczego, zaopatrzenia pokładowego i zaopatrzenia portu lotniczego inne niż kontrola bezpieczeństwa.
 10. 11.2.4. Specjalistyczne szkolenia osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie ochrony (przełożonych).
 11. 11.2.5. Specjalistyczne szkolenia dla osób ponoszących na szczeblu krajowym lub lokalnym ogólną odpowiedzialność za zapewnienie, by program ochrony i jego wdrożenie były zgodne ze wszystkimi przepisami prawa (kierowników ds. ochrony)
 12. 11.2.6. Szkolenie osób innych niż pasażerowie wymagających dostępu bez eskorty do stref zastrzeżonych lotniska.
 13. 11.2.7. Szkolenie osób wymagających ogólnej świadomości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy:

ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA OCHRONĄ

Paulina Świgoniak

Terminal T3 pok. 531

tel. +48 61 8469236
tel. kom. +48 698 116 599
e-mail: pswigoniak@airport-poznan.com.pl
Pliki do pobrania
REKLAMA
REKLAMA