Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oferta pracy

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.  

  poszukuje osoby do pracy
na stanowisku

młodszy dyżurny operacyjny portu

miejsce pracy: Poznań


Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 1. prowadzenie działań zapewniających operacyjną efektywność funkcjonowania Portu Lotniczego /PL/ i koordynacja współpracy ze służbami zewnętrznymi i wewnętrznymi Portu Lotniczego w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku;
 2. sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem lotniska i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami, międzynarodowymi i krajowymi, zawartymi w Instrukcji Operacyjnej Lotniska EPPO oraz zgodnie z warunkami określonymi w Zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej;
 3. prowadzenie szkoleń personelu lotniska z zakresu zasad poruszania się w polu naziemnego ruchu lotniczego zgodnie z obowiązującymi instrukcjami.
 4. monitorowanie i łagodzenie ryzyka powodowanego działalnością człowieka;
 5. przeprowadzanie inspekcji nawierzchni PPS, DK, DS oraz wizualnych pomocy nawigacyjnych i podejmowanie odpowiednich działań, celem neutralizacji nieprawidłowości;
 6. nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kołowego na płycie, drodze technicznej i serwisowej;
 7. reagowanie na wszelkie zgłaszane nieprawidłowości, dążenie do ich usunięcia;
 8. sprawowanie nadzoru nad kontrolą przyrody ożywionej;
 9. egzekwowanie od użytkowników pola ruchu naziemnego obowiązujących przepisów;
 10. współpraca z Urzędem Lotnictwa Cywilnego w zakresie realizacji wymogów, certyfikacji lotniska, opiniowania projektów zmian w przepisach, zgłaszanie istotnych zmian cech lotniska, aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej lotniska, udostępniania danych;
 11. opracowywanie statystyk lotniczych;
 12. prowadzenie osób, grup osób, pojazdów, kolumn pojazdów na terenie lotniska;

Wymagania:

 1. wykształcenie wyższe techniczne;
 2. min. 4 lata pracy w branży lotniczej, 2 lata na lotnisku użytku publicznego na stanowisku operacyjno-technicznym;
 3. znajomość przepisów krajowych (m.in. ustawa Prawo lotnicze) i UE oraz międzynarodowych (m.in. Załącznik 14 ICAO, rozp. EU nr 139/2014) dot. eksploatacji lotnisk;
 4. dobra znajomość MS Office;
 5. umiejętność pracy w zespole;
 6. umiejętność analitycznego myślenia oraz przewidywania, szybkiego podejmowania decyzji;
 7. znajomość języka angielskiego;
 8. prawa jazdy kategorii B czynne (od co najmniej 2 lat);
 9. gotowość do pracy w systemie zmianowym oraz w porze nocnej;

Oferujemy:

 1. dobre warunki zatrudnienia, umowa o pracę na pełen etat, w dynamicznie działającej na rynku usług lotniczych Spółce,
 2. możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania doświadczeń w stabilnej prężnie rozwijającej się firmie, świadczenia socjalne m.in. dofinansowanie do karty Multisport,
 3. pakiet szkoleń specjalistycznych niezbędnych do pracy na stanowisku,
 4. pracę w organizacji dbającej o bezpieczeństwo pracy, zapewniamy narzędzia i warunki niezbędne do wykonywania pracy,
 5. dobrą atmosferę pracy w profesjonalnym zespole.

 

Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym) kierować należy w formie elektronicznej na adres kadry@airport-poznan.com.pl lub na adres Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

Oferty przesyłać należy w terminie do dnia 25 maja 2019 r.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266,tel.+48 61849 2343, www.https://www.airport-poznan.com.pl.
2.Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji; podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy; w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w ramach realizacji ciążącego na spółce Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. obowiązku prawnego, a przypadku podania większego zakresu danych osobowych – na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221 § 1 kodeksu pracy) jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

REKLAMA
REKLAMA