Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Oferta Pracy

Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o.

  poszukuje osoby do pracy
na stanowisku

Technik - Dyżurny Terminala Pasażerskiego

miejsce pracy: Poznań


Do obowiązków na tym stanowisku będzie należało m. in.:

 1. utrzymanie sprawności eksploatacyjnych urządzeń zabezpieczenia technicznego lotniska,
 2. nadzór oraz kontrola urządzeń i instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, grzewczych, wodno-kanalizacyjnych oraz związanych z oświetleniem,
 3. nadzorowanie prac serwisów zewnętrznych podczas przeglądów prewencyjnych oraz usuwania awarii, nadzór nad mediami (woda, gaz),
 4. wykonywanie drobnych prac naprawczych oraz konserwacyjnych,
 5. kontrola stanu technicznego pomieszczeń terminali,
 6. współpraca z odpowiednimi służbami Spółki w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Portu.

Wymagania

 1. wykształcenie minimum średnie techniczne z zakresu mechaniki bądź chłodnictwa,
 2. co najmniej dwu letni staż pracy, jako technik lub na podobnym stanowisku,
 3. konieczne doświadczenie w utrzymaniu nieruchomości bądź utrzymaniu ruchu,
 4. świadectwo kwalifikacyjne typu E z zakresu grupy 1 i 2,
 5. konieczne doświadczenie w obsłudze i konserwacji urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, kotłowni gazowych i olejowych, mile widziane doświadczenie w obsłudze i konserwacji taśmociągów,
 6. prawo jazdy kategorii B,mile widziana znajomość języka angielskiego,
 7. samodzielność i odpowiedzialność, terminowość, komunikatywność oraz dokładność i rzetelność,
 8. umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy


Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym) kierować należy w formie elektronicznej za pośrednictwem strony pracuj.pl, e-mailem na adres kadry@airport-poznan.com.pl lub na adres Port Lotniczy Poznań-Ławica sp. z o.o., ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań

Oferty przesyłać należy w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO), informuję iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000003431, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 781-15-33-610, REGON 630981266,tel.+48 61849 2343, https://www.airport-poznan.com.pl.
2.Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl .
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu realizacji procesu rekrutacji; podstawa prawna art. 221 § 1 kodeksu pracy; w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w ramach realizacji ciążącego na spółce Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. obowiązku prawnego, a przypadku podania większego zakresu danych osobowych – na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pan dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać do czasu zakończenia procesu rekrutacji.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Jeżeli Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie zgody, mają Państwo również prawo ją cofnąć w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonywaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W/w uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych, dostępnym pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie określonym w kodeksie pracy (art. 221 § 1 kodeksu pracy) jest wymogiem ustawowym, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa wyraźnej zgody.

 

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

REKLAMA
REKLAMA