Zamknij X

INFORMACJA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES:

Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Awizacja lotów

 • Dane statku powietrznego
 • Pole wymagane. Maksymalnie 25 znaków.
 • Pole wymagane. Maksymalnie 25 znaków.
 • Pole wymagane. Maksymalnie 8 znaków.
 • Pole wymagane. Maksymalnie 6 znaków. Tylko cyfry.
 • Pole wymagane. Maksymalnie 2 znaki. Tylko cyfry.
 • Dane operacji lotniczej
  • Przylot
  • Pole wymagane.
   Data przylotu musi być wcześniejsza niż data odlotu.
  • Pole wymagane.
   Godzina odlotu musi być późniejsza niż godzina przylotu.
  • Pole wymagane. Maksymalnie 8 znaków.
  • Maksymalnie 25 znaków.
  • Maksymalnie 25 znaków.
  • Odlot
  • Pole wymagane.
   Data odlotu musi być późniejsza niż data przylotu.
  • Pole wymagane.
   Godzina odlotu musi być późniejsza niż godzina przylotu.
  • Pole wymagane. Maksymalnie 8 znaków.
  • Maksymalnie 25 znaków.
  • Maksymalnie 25 znaków.
 • Dodaj plik - Certyfikat hałasowy dla statku powietrznego
  Pole wymagane.
 • Dane o osobach
  • Przylot
  • Przylot
  • Załoga
   • Dodaj członka załogi
   • Pasażerowie
    • Dodaj pasażera
    • Odlot
    • Pole wymagane. Tylko cyfry.
    • Pole wymagane. Tylko cyfry.
    • Przylot
    • Załoga
     • Dodaj członka załogi
     • Pasażerowie
      • Dodaj pasażera
      • Odlot
      • Załoga
       • Dodaj członka załogi
       • Pasażerowie
        • Dodaj pasażera
       • Dane kontaktowe
       • Pole wymagane. Wpisz poprawny adres-email.
       • Pole wymagane.
       • Dane do faktury
        • Pole wymagane.
        • Pole wymagane.
        • Pole wymagane.
        • Pole wymagane.
        • Pole wymagane.
       • Obsługa statku powietrznego
       • Potwierdzam, że zapoznałem się z informacjami poniżej:

        PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
        Art. 6 ust.1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

        OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - AWIZACJA LOTU
        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy:

        1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Port Lotniczy Poznań-Ławica Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Bukowskiej 285, 60-189 Poznań; (KRS 0000003431), tel.+48 61 849 23 43,

        2. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych to: e-mail: iod@airport-poznan.com.pl, tel. +48 61 849 22 32

        3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu: przyznania praw dostępu do lotniska, obsługi awizowej operacji statku powietrznego, zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa na terenie lotniska, realizując wymagania Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego oraz Krajowego Programu Kontroli Jakości, przez co należy rozumieć realizację zasad ochrony lotnictwa cywilnego i zapewnienie skutecznego stosowania przepisów w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego, wykazania prawidłowości realizacji zadań w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, gdyż jest to niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z art. 68, 80, art. 188a ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze, § 17,1 załącznika do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego z dnia 31 lipca 2012 r. (dalej: Krajowy Program).

        4. Pani/Pana dane możemy przekazać:

        a) osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom, współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki,
        b) podmiotom przetwarzającym - którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych,
        c) podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

        5. Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie przechowywać przez okres umożliwiający uprawnionym organom przeprowadzenie audytu ochrony i kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego.

        6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (chyba, że dalsze przetwarzanie jest niezbędne), ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania ich przeniesienia. Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Ww uprawnienia można zrealizować poprzez skontaktowanie się z inspektorem ochrony danych osobowych dostępnym, pod adres e-mail: iod@airport-poznan.com.pl lub poprzez wysłanie pisma na adres naszej siedziby. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

        7. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów.

        Pole wymagane.
       • * - Pole wymagane
       REKLAMA
       REKLAMA